Program Rakan Sekutu

MyBB menawarkan perkhidmatan kepada individu dan organisasi yang bersetuju dengan semua yang disebutkan di bawah Terma dan Syarat. Semua syarat ini adalah perlu, tetapi tidak menyeluruh. Kami berhak menolak atau menghentikan perkhidmatan kepada sebarang pengguna berdasarkan penilaian kami sendiri.

MyBB tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan peralatan komputer, kehilangan atau kerosakan yang berlaku dalam proses penyediaan perkhidmatan, dan juga kelewatan dan kegagalan dalam penyediaan perkhidmatan.

Semua perkhidmatan sistem MyBB disediakan dalam bentuk ia dibangunkan. Rakan sekutu tidak boleh memaksa MyBB menaiktaraf atau mengubah penghantaran sistem berdasarkan keperluan peribadi mereka sendiri.

Setiap rakan sekutu mendapat laman web mereka sendiri dan 50% impresi sepanduk di forum-forum dengan pilihan menjual iklan.

MyBB berhak mengubah beberapa ciri-ciri pengiklanan di forum.

Perjanjian Pengguna tertakluk ke atas semua orang yang membuat forum di atas platform MyBB.

Rakan sekutu tidak boleh mengubah teks Perjanjian Pengguna di laman dalam sebarang bentuk dan cara.

Rakan sekutu bersetuju melanjutkan sebarang rungutan diterima melalui emel ke

Setiap rakan sekutu MyBB melanggan berita perkhidmatan secara automatik dengan tidak lebih daripada satu mel seminggu.

Perjanjian semasa boleh ditukar sebelah pihak oleh MyBB. Rakan sekutu akan dimaklumkan tentang perubahan tersebut.

Dengan menjadi rakan sekutu MyBB anda bersetuju menerima Perjanjian ini sepenuhnya. Dengan hormat, Pentadbiran MyBB.

Buat pengehosan forum anda sendiri